MGM Hội An được nhà đầu tư BamBoo Capital thâu tóm thành công

Bấm gọi 0708852275